DEJO Metaalindustrie

Leveringsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Metaalunie die zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden en worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

 


Download: Metaalunievoorwaarden_2014_Nederlands (pdf)
close

vorige volgende